Anmälan

Kort information

LÄGERPERIOD

Spårare: 7 – 10 augusti
Upptäckare: 5 – 10 august
Äventyrare: 2 – 10 august
Utmanare: 2 – 10 augusti

PRIS

Spårare: 1950 kr
Upptäckare: 2350 kr
Äventyrare: 3250 kr
Utmanare: 3250 kr
Medföljande förälder: 1300 kr

Betalning

Lägeravgiften betalas till Älvsjö Scoutkårs plusgiro PG 92 42 11-6. Märk tydligt betalningen med deltagarens för- och efternamn.

ANMÄLAN

Har du glömt att anmäla dig, ring Kim och fråga om det finns plats, Tel 072-527 99 09.

Om det finns plats, skicka då följande uppgifter till adastra@alvsjoscout.se
Förnamn, Efternamn, Helt personnummer, e-post, Avdelning, Typ av deltagare ( Scout, Ledare, Förälder) Lägerperiod, Färdsätt till och från lägret, ev medföljande person, Kontaktuppgifter hem under lägret, simkunnighet, Specialkost, ev sjukdomar o allergierallergier. Om det är något ledarna behöver veta, skriv även det.